کولرگازی :: 77 محصول

کولرگازی

دستگاهی است که گاز را به مایع و مایع را به گاز تبدیل کرده و با گرفتن گرما محیط را خنک میکند .مخترع کولرگازی ویلیس کریر در سال 1902 میباشد.

انواع کولرگازی

کولرگازی ها با توجه به به مکان و نیاز دارای تنوع هستند :

کولرگازی اسپیلت : اسپیت با توجه به عوامل محطیلی برای متراژهای پایین استفاده میشود نهایت 60 متر و به صورت پنل بر روی دیوار قرار میگیرد.دارای ریموت کنترل هستند.

کولرگازی ایستاده : در سالن هایی با وسعت بالا معمولا مشاغل استفاده میشود و مصرف انرژی پایینی دارند و به صورت ایستاده و نصب به هیچ چیزی قرار میگیرد.

کولرگازی پرتابل : به صورت جمع و جور و قابل حمل میباشد و معمولا برای محیط کوچک و موقت استفاده میشود و دارای ریموت کنترل است.

کولرگازی سقفی : برای سالن های بزرگ چسبیده به سقف نصب میشود و فضای زیادی را خنک میکند.

اجزای کولرگازی

کولرگازی ها اکثرا از دوتکه پنل و کندانسور تشکیل شده اند که دستگاه خنک کننده داخل فضا و کندانسور در فضای بیرون قرار میگیرد.


حذف همه
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4