مایکروفر :: 62 محصول

مایکروویو

از دو کلمه مایکرو یا میکرو (micro) به معنای کوچک و وویو (wave) به معنی موج تشکیل شده است. که مایکروویو هانوعی امواج مغناتیسی هستید .

مایکرویوو یا مایکروفر

این  دستگاه که به 2 گروه مایکروفر و مایکروویو تقسیم شده اند و تفاوت عمده آنها در انجام پخت و پز در مایکروفر است .  

مزایای مایکروفر

از مزایای مایکروویو میتوان به نکات زیر اشاره کرد :

- گرم شدن یکنواخت موادغذایی

- کاهش زمان پخت در مایکروفر کاهش میابد

- از پراکندگی بو غذا بدون استفاده از هود جلوگیری میکند.

- کثیف کاری و حجم کار با فر را ندارد.

قیمت مایکروفر

مایکروفر یا مایکروویو با توجه به لیتر و برند و امکانات آن قیمت هایشان باهم فرق میکند.


حذف همه
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3