مایکروفر :: 62 محصول

مایکروویو

از دو کلمه مایکرو یا میکرو (micro) به معنای کوچک و وویو (wave) به معنی موج تشکیل شده است. که مایکروویو هانوعی امواج مغناتیسی هستید .

مایکرویوو یا مایکروفر

این  دستگاه که به 2 گروه مایکروفر و مایکروویو تقسیم شده اند و تفاوت عمده آنها در انجام پخت و پز در مایکروفر است .  

مزایای مایکروفر

از مزایای مایکروویو میتوان به نکات زیر اشاره کرد :

- گرم شدن یکنواخت موادغذایی

- کاهش زمان پخت در مایکروفر کاهش میابد

- از پراکندگی بو غذا بدون استفاده از هود جلوگیری میکند.

- کثیف کاری و حجم کار با فر را ندارد.

قیمت مایکروفر

مایکروفر یا مایکروویو با توجه به لیتر و برند و امکانات آن قیمت هایشان باهم فرق میکند.


حذف همه
  • 1
  • 2
  • 3
مایکروفر سامسونگ 32 لیتر
مایکروفر سامسونگ 32 لیترSAMI 6B
1,500,000 تومان
1,490,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 32 لیتر
مایکروفر سامسونگ 32 لیترSAMI 6W
1,480,000 تومان
1,460,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 35 لیتر
مایکروفر سامسونگ 35 لیترSAMI 12 S
1,590,000 تومان
1,740,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 35 لیتر
مایکروفر سامسونگ 35 لیترSAMI 12 B
1,645,000 تومان
1,770,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 35 لیتر
مایکروفر سامسونگ 35 لیترSAMI 14 T
1,905,000 تومان
2,180,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 35 لیتر
مایکروفر سامسونگ 35 لیترSAMI 14 D
1,745,000 تومان
2,020,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 28 لیتر
مایکروفر سامسونگ 28 لیترGE286
835,000 تومان
735,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 40 لیتر
مایکروفر سامسونگ 40 لیترGE401W
910,000 تومان
970,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 28 لیتر
مایکروفر سامسونگ 28 لیترCE284
830,000 تومان
910,000تومان
خرید
مایکروفر سامسونگ 28 لیتر
مایکروفر سامسونگ 28 لیترCE288
915,000 تومان
1,030,000تومان
خرید
مایکروویو دوو 34 لیتر
مایکروویو دوو 34 لیتر341COK-PB
1,400,000 تومان
1,560,000تومان
ناموجود
مایکروفر سامسونگ 28 لیتر
مایکروفر سامسونگ 28 لیترSAMI4B
1,200,000 تومان
1,230,000تومان
ناموجود
مایکروفر دوو 34 لیتر
مایکروفر دوو 34 لیتر341COK-PR
1,400,000 تومان
1,560,000تومان
ناموجود
  • 1
  • 2
  • 3