فریزر :: 6 محصول

فریزر تک

فریزر که یکی از اقلام مهم خانه است و با توجه به نیاز خانوار تولید میشود .با وجود فریزر به نسبت کوچک ساید بای ساید نیاز به فریزر اضافه و بیشتر ایجاد میشود.

انواع فریزر تک

فریزر تک ها بدون فضای یخچال بوده و به صورت فضای یک تکه و کشویی عرضه شده است.

ابعاد فریزر

فریزر تک بدلیل مکمل فریزر دیگر یا یخچال بوده است با توجه به مصرف خانوار از فریزر 2 کشو یا فریزر 7 کشو موجود میباشد.


حذف همه
  • 1
  • 1