یخچال :: 3 محصول

یخچال تک

یخچال تک فضای بدون فریزر است .

ابعاد یخچال

یخچال تک ها از سایز کوچک یخچال 3 فوت تا یخچال 20 فوت موجود میباشد.

یخچال ها معمولا در کجا اهمیت دارند

یخچال تک برای خانه هایی مناسب است که نیازی به فریزر ندارند و فقط فضای یخچال به کارشان می آید. وهمچنین در اداره جات و شرکت ها که فریزر کردن مواد لزومی نداشته و فقط فضای یخچال کفایت میکند.


حذف همه
  • 1
  • 1