یخچال فریزر بالا پایین :: 62 محصول

انواع یخچال فریزر بالا پایین 

یخچال فریزر بالا پایین به 2 دسته بالا فریزر و پایین فریزر تقسیم میشوند که این موضوع با توجه به سلیقه و استفاده از مناسب از فریزر میباشد .

یخچال فریزر بالا فریزر

در این مدل فریزر در قسمت بالا قرار دارد که به 2 طبقه جهت تفکیک مواد غذایی مجهز است و قسمت یخچال در پایین و کشوی میوه جات در پایین ترین نقطه قرار دارد .

یخچال فریزر پایین فریزر

یخچال حالت مستقیم روبروی افراد قرار دارد و فریزر در سمت پایین قرار دارد که به حالت 2 و 3 کشو به منظور تفکیک هر چه بهتر مواد غذایی

ابعاد یخچال فریزر بالا پایین

یخچال فریزر بالا پایین در ابعاد یخچال فریزر بالا پایین 13 فوت , یخچال فریزر بالا پایین 16 فوت , یخچال فریزر بالا پایین 20 فوت یخچال فریزر بالا پایین 22 فوت , یخچال فریزر بالا پایین 25 فوت , یخچال فریزر بالا پایین 27 فوتیخچال فریزر بالا پایین 29 فوت عرضه میشود.


حذف همه
  • 1
  • 2
  • 3
یخچال فریزر ال جی 30 فوت
یخچال فریزر ال جی 30 فوتTF580WB
4,730,000 تومان
4,650,000تومان
ناموجود
یخچال فریزر ال جی 30 فوت
یخچال فریزر ال جی 30 فوتTF580TS
4,860,000 تومان
4,800,000تومان
ناموجود
یخچال فریزر ال جی 28 فوت
یخچال فریزر ال جی 28 فوتTF57TS
4,570,000 تومان
4,260,000تومان
ناموجود
یخچال فریزر ال جی 28 فوت
یخچال فریزر ال جی 28 فوتTF57WB
4,540,000 تومان
4,440,000تومان
ناموجود
یخچال فریزر ال جی 14 فوت
یخچال فریزر ال جی 14 فوتBF32 W
3,090,000 تومان
2,930,000تومان
ناموجود
یخچال فریزر ال جی 14 فوت
یخچال فریزر ال جی 14 فوتBF42W
3,290,000 تومان
3,100,000تومان
ناموجود
یخچال فریزر ال جی 25 فوت
یخچال فریزر ال جی 25 فوتTF560TS
4,390,000 تومان
4,320,000تومان
ناموجود
یخچال فریزر ال جی 25 فوت
یخچال فریزر ال جی 25 فوتTF560WB
4,240,000 تومان
4,160,000تومان
ناموجود
یخچال فریزر سامسونگ 25 فوت
یخچال فریزر سامسونگ 25 فوتRL730 W
3,638,000 تومان
3,490,000تومان
ناموجود
  • 1
  • 2
  • 3