مشخصات کلی
فوت36 فوت
مصرف انرژی+A
عمق64 سانتی متر
ارتفاع185 سانتی متر
پهنا120 سانتی متر
مشخصات فنی
طبقات شیشه ای مقاوم
روشنایی داخلی LED
جریان یکنواخت در بین طبقات
محفظه میوه وسبزیجات با رطوبت خودکار
سایر ویژگیها :• یونیزاسیون هوا با سرمایش در جریان - • محفظه نگهداری تخم مرغ / یخ