پرداخت در محل

پرداخت در محل فقط برای شهر تهران می باشد و برای شهرستان های عزیز مبلغ کالا بطور کامل در سایت تسویه میشود.

این سایت دارای نماد الکترویکی میباشد و جای هیچ گونه نگرانی برای پرداخت در سایت وجود ندارد.

نکته: در صورت هر مشکل و به خواست مشتری مبلغ به طور کامل به حساب مشتری وازیر میشود.